Over Biogen

Caring Deeply. Working Fearlessly. Changing Lives.™

Bij Biogen is onze missie duidelijk: innoveren in neurowetenschappen

Sinds onze oprichting in 1978 als één van ‘s werelds eerste globale biotechnologische bedrijven door Charles Weissmann, Heinz Schaller, Kenneth Murray en Nobelprijswinnaars Walter Gilbert en Phillip Sharp, is Biogen een leider in innovatief wetenschappelijk onderzoek. Al tien jaar heeft Biogen tot doel slopende neurologische ziekten te verslaan.

Miljoenen mensen over de hele wereld lijden aan multipele sclerose, Alzheimer, Parkinson en amyotrofe laterale sclerose (ALS). Er zijn ook veel mensen die te kampen hebben met minder vaak voorkomende ziekten zoals spinale musculaire atrofie (SMA) en progressieve supranucleaire paralyse (PSP).

We zijn ervan overtuigd dat geen enkel ander ziektedomein dan de neurowetenschap zo’n grote behoefte heeft aan medische doorbraken en er tegelijk zo veelbelovend voor is.

Bij Biogen werken enkele van de beste neurologen en neurowetenschappers in de wereld. We hebben contact met artsen en wetenschapsleiders over de hele wereld om zo medisch onderzoek te doen vorderen. Onze focus op neurowetenschap, onze diepgaande wetenschappelijke expertise en het feit dat we risico’s durven nemen, zorgt ervoor dat we marktleider zijn voor onderzoek en ontwikkeling van geneesmiddelen zodat we neurowetenschap kunnen omvormen ten bate van de maatschappij.

Met onze capaciteiten op gebied van technologie en engineering creëren we innovatieve manieren om producten naadloos van ontwikkeling naar productie te voeren zodat we onze hoogwaardige geneesmiddelen sneller op de markt te kunnen brengen.

We hebben respect voor de bijdragen van zorgverleners die mensen met neurologische ziekten behandelen. We waarderen de belangrijke rol van mantelzorgers, families en vrienden die voor hen zorgen.

Bij Biogen willen we samenwerken met belangengroepen en patiëntenorganisaties omdat die ten dienste staan van de gemeenschappen die ze vertegenwoordigen.

We zijn ons bewust van de moeilijkheden waarmee gezondheidszorgsystemen vandaag de dag te maken krijgen. Daarom werken we samen met regelgevende autoriteiten en klanten als zorgprofessionals en zorgbetalers, zodat de mensen die het nodig hebben, onze geneesmiddelen kunnen gebruiken.

Op een professionele, ethische en wettelijke manier stellen we onszelf verantwoordelijk voor het leveren van waarde aan onze aandeelhouders.

Biogen draagt bij tot de gemeenschappen waarin we leven. We zetten ons in voor onze werknemers, voor diversiteit en samenhorigheid, en voor milieuduurzaamheid.

We vinden het heel belangrijk dat we echt het verschil maken.

We werken onverschrokken. We geven niet op, ook niet als het moeilijk wordt, en we streven naar innovatie in alles wat we doen.

We vinden het een eer dat we de kans hebben levens te veranderen.