Verantwoordelijkheid

Als doelgericht bedrijf geloven we dat het dienen van de mensheid door middel van wetenschap belangrijker is dan ooit. Voor Biogen betekent dit onder meer het versterken van onze inzet voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarbij we een positief verschil willen maken voor patiënten, onze medewerkers, het milieu en de gemeenschappen waarin we leven en werken. Klimaat, gezondheid en rechtvaardigheid zijn nauw met elkaar verbonden uitdagingen die gedurfde actie vereisen. Daarom werken we aan een gezondere, duurzamere en rechtvaardigere wereld.

Diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie

We proberen de knapste koppen ter wereld te betrekken en geven al lang prioriteit aan diversiteit, rechtvaardigheid en inclusiviteit (DE&I), niet alleen als morele verplichting, maar ook als een concurrentiekracht.

Milieu

We voelen ons verantwoordelijk om positieve veranderingen te stimuleren in de gemeenschappen waarin we actief zijn en op onze planeet. We erkennen dat de klimaatcrisis een gezondheidscrisis is, met een onevenredige impact op kwetsbare gemeenschappen.

Toegang en gelijkheid in de gezondheidszorg

We zetten ons in voor het aanpakken van ongelijkheden in het hele ecosysteem van de gezondheidszorg - van onderzoek en klinische studies tot eerlijke toegang en cultureel competente zorg.

Rapportering en principes

Het openbaar maken van gegevens kan vertrouwen scheppen, en Biogen reageert al lang op veranderende verwachtingen van belanghebbenden rond transparante rapportering over materiële milieu-, sociale en bestuurskwesties (ESG).

Onze benadering tot ESG

We vinden het belangrijk om een verschil te maken en zijn gepassioneerd door onze inzet voor patiënten, medewerkers, het milieu en de gemeenschappen waarin we leven, werken en spelen. De basis voor deze toewijding wordt weerspiegeld in onze benadering van ESG - een aanpak die volgens ons echt voordeel oplevert voor ons bedrijf en de wereld.

Onze medewerkers zijn zeer betrokken en geloven in het werk dat we doen. We gaan elke dag werken wetende dat duizenden mensen wereldwijd op Biogen en onze behandelingen rekenen om een zinvol verschil in hun leven te maken.

Wij zetten ons in om de gelijkheid in de gezondheidszorg te bevorderen voor de medische aandoeningen die we behandelen, om een oplossing te bieden voor sociale en ecologische uitdagingen, om een werkomgeving creëren waarin onze medewerkers kunnen groeien, om lokale gemeenschappen te ondersteunen en toekomstige generaties van wetenschappers te inspireren. Dit staat centraal in onze missie en is essentieel voor onze groei.

Biogen-231260 | Version 01/2024