Privacybeleid

Biogen Websites Privacyverklaring

Biogen hecht veel waarde aan het respecteren van uw privacy en we begrijpen hoe belangrijk het is om iemands persoonsgegevens te beschermen en hoge ethische en regulerende normen toe te passen bij de verwerking van dergelijke gegevens. Dit Privacybeleid verklaart de beleidslijnen en praktijken die Biogen Belgium SA/NV (‘Biogen’) heeft ontwikkeld om persoonsgegevens te beschermen en om te voldoen aan de toepasselijke wetgevingen inzake gegevensbescherming.

WAT WIJ VERZAMELEN

(a)        Informatie die wij rechtstreeks van u verzamelen

Biogen verzamelt informatie rechtstreeks van u wanneer u ervoor kiest om een account aan te maken op onze websites of in onze mobiele applicaties, ons belt of e-mailt, of op andere wijze rechtstreeks informatie aan ons verstrekt. De volgende zijn voorbeelden van informatie die wij rechtstreeks van u kunnen verzamelen:

 • Naam
 • Contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer, postadres etc.)
 • Gebruikersnaam en wachtwoord
 • Geboortedatum
 • Communicatievoorkeuren
 • Leeftijd
 • Bedrijfsinformatie, waaronder werkgeschiedenis, opleidingen, kwalificaties, beroep en specialisaties.

(b)        Informatie die wij verzamelen wanneer u onze websites bezoekt

Wanneer u de website bezoekt, krijgen wij toegang tot de volgende types informatie over u:

Websiteregistratie. Biogen heeft deze website ontwikkeld zodat u ons kunt bezoeken en informatie kunt bekijken over de diensten en producten die wij aanbieden zonder dat u persoonsgegevens hoeft aan te bieden. Als u ervoor kiest zich te registreren om de Biogen-functies en -diensten te gebruiken, hetzij als consument of als zorgverlener, zullen wij persoonsgegevens van u verzamelen en deze informatie kan worden gecombineerd om u diensten of informatie te bieden die u aanvraagt ​​of om ervoor te zorgen dat wij volledige, actuele en correcte persoonsgegevens bewaren.

IP-adres. We registreren het internetprotocoladres (IP-adres) van uw computer wanneer u deze website bezoekt. Het IP-adres identificeert u niet persoonlijk, maar stelt ons in staat om de communicatie met u te onderhouden terwijl u zich op deze website bevindt.

(c)        Gevoelige persoonsgegevens

Biogen vermijdt het verzamelen van gevoelige persoonsgegevens. In zeldzame gevallen echter, zoals bij het mogelijk maken van de toegang tot het aanbod aan patiëntenondersteuning, mag Biogen mogelijk gevoelige persoonsgegevens verzamelen, waaronder gezondheidsgegevens. In het geval dat het nodig is om gevoelige persoonsgegevens over u te verzamelen, zullen wij, indien vereist door de wetgevingen inzake gegevensbescherming, om uw expliciete toestemming vragen

HOE WIJ UW INFORMATIE GEBRUIKEN

Door uw persoonsgegevens te verstrekken, stemt u ermee in dat, waar dit is toegestaan ​​door de lokale wetgeving of wanneer u ermee akkoord bent gegaan om deze communicatie van ons te ontvangen, wij de informatie kunnen gebruiken:

 • om te reageren op uw verzoeken;
 • om onze service te verbeteren;
 • om de inhoud van onze communicaties te verbeteren;
 • om u tips, nuttige informatie, productnieuws en updates te geven;
 • om u in kennis te stellen van onze nieuwe producten en diensten;
 • om uw mening te peilen over onze producten en diensten;
 • om uw sollicitatie in overweging te nemen;
 • voor onze eigen administratieve en kwaliteitsborgingsdoeleinden; en
 • voor overige doeleinden die worden uiteengezet op deze website.

Bij het gebruik van uw persoonsgegevens houden wij de volgende principes aan:

(a)        Beperking

Biogen verzamelt alleen persoonsgegevens over u die nodig zijn voor een of meer van onze legitieme bedrijfsdoeleinden, of wettelijk verplicht zijn. Bovendien verzamelt Biogen alleen persoonsgegevens op wettige en eerlijke wijze en niet op een onredelijke, opdringerige manier.

(b)        Doel

Wanneer Biogen uw persoonsgegevens verzamelt, zullen wij redelijke stappen ondernemen om u te adviseren over welke persoonsgegevens we verzamelen, de doeleinden waarvoor wij de informatie verzamelen en zullen wij deze informatie alleen gebruiken voor vermelde primaire of gerelateerde secundaire doeleinden.

(c)        Bekendmaking

Biogen zal u adviseren over de organisaties (of soorten organisaties) waaraan we normaal gesproken die persoonsgegevens bekendmaken, en we zullen u contactgegevens verstrekken in het geval u toegang wilt hebben tot uw persoonsgegevens die we over u hebben of indien wij uw persoonsgegevens of voorkeuren moeten bijwerken.

HOE WIJ UW GEGEVENS DELEN MET ANDEREN

Houd er rekening mee dat de toegestane overdracht van persoonsgegevens aan derden of andere bedrijven binnen de Biogen-groep de overdracht van gegevens van een land naar een ander land kan inhouden en mogelijk overdrachten naar een land omvat waar de wetten andere bescherming bieden dan uw land. In dergelijke gevallen zullen we passende maatregelen nemen om te zorgen voor adequate gegevensbescherming in overeenstemming met de toepasselijke wetgevingen inzake gegevensbescherming.

(a)        Gelieerde ondernemingen

We kunnen persoonsgegevens bekendmaken aan onze gelieerde ondernemingen voor de doeleinden die worden beschreven in dit Privacybeleid. Gelieerde ondernemingen zijn die bedrijven die onder gezamenlijke zeggenschap staan van ons moederbedrijf Biogen, Inc.

(b)        Derde partijen

Biogen kan derden inzetten om ons diensten te verlenen waarvoor u mogelijk uw persoonsgegevens aan dergelijke derden moet bekendmaken. Als we een derde toegang verlenen tot uw persoonsgegevens, zullen deze alleen toegang krijgen voor doeleinden die in overeenstemming zijn met dit Privacybeleid en worden ze vereist om uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met alle toepasselijke wetgevingen inzake gegevensbescherming.

(c)        Wetshandhaving

In bepaalde omstandigheden kunnen wij worden opgeroepen om uw persoonsgegevens vrij te geven als reactie op een gerechtelijk bevel, dagvaarding, huiszoekingsbevel, wet of regelgeving. We zijn van plan om mee te werken aan het reageren op dergelijke verzoeken en passende maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de aanvrager kennis heeft van de gevoelige aard van de persoonsgegevens die zij kunnen ontvangen. We behouden ons ook het recht voor om samen te werken met wetshandhavingsautoriteiten bij het onderzoeken en vervolgen van gebruikers die onze regels overtreden of zich bezighouden met gedrag dat onwettig of schadelijk is voor individuen of de persoonsgegevens waarvoor we verantwoordelijk zijn.

(d)        Productverslagen

Als u contact met ons opneemt over uw ervaring met het gebruik van een van onze producten, kunnen we de informatie die u verstrekt, indien nodig, gebruiken voor het indienen van klachten of bijwerkingenrapporten bij lokale en internationale gezondheids- of farmaceutische regelgevende instanties en tenzij anderszins door wet vereist. 

(e)        Zakelijke transacties

Wij kunnen uw informatie bekendmaken aan een derde partij in verband met een bedrijfsreorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, overdracht, toewijzing of andere vervreemding van alle of een deel van onze bedrijfsactiviteiten, activa of aandelen, inclusief in verband met een faillissement of soortgelijke procedures.

COOKIES EN ANDERE TECHNOLOGIE

Biogen gebruikt een verscheidenheid aan technologieën om te beoordelen hoe onze websites worden gebruikt, om uw ervaring te personaliseren en om online inhoud te leveren die is afgestemd op uw interesses, zoals internettags en cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door onze websites op uw computer of andere webtoegangsapparatuur worden geplaatst. Deze cookies stellen ons in staat om u te onderscheiden van andere gebruikers van deze website en om deze website en uw ervaring te verbeteren wanneer u deze website bezoekt. Raadpleeg voor meer informatie over cookies en andere technologieën voor het verzamelen van gegevens ons Beleid inzake cookies- en andere technologie.

ONZE BEVEILIGINGSMAATREGELEN

We willen dat uw persoonsgegevens zo veilig blijven als redelijkerwijs mogelijk is. Wij handhaven de niveaus van bescherming van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wetgevingen inzake gegevensbescherming en gebruiken alle beschikbare technische hulpmiddelen om verlies, wijziging en ongeoorloofde toegang of verwerking van uw gegevens te voorkomen. De beveiligingsmaatregelen die we gebruiken om alle persoonsgegevens te beschermen, zijn ontworpen om te voldoen aan de industriële normen of deze te overtreffen, om te voorkomen dat indringers toegang krijgen; u moet zich er echter van bewust zijn dat geen enkele veiligheidsmaatregel 100% veilig is en u moet altijd de juiste veiligheidsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen, inclusief de garantie dat u beschikt over actuele antivirussoftware.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Biogen-websites kunnen ook links bevatten naar websites waarvan wij denken dat u ze nuttig en informatief vindt. We onderschrijven of bevelen de inhoud of diensten van deze websites niet aan en we zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van deze andere websites. We raden u op de hoogte te zijn van het privacybeleid van elke website die u bezoekt en dit te lezen.

Biogen kan ook samenwerken met andere bedrijven om u inhoud of diensten te bieden op een gezamenlijke of ‘co-branded’ basis met behulp van een co-branded website met zowel het Biogen-logo als het logo van de getoonde co-branded partner. U dient de individuele privacybeleidslijnen van de co-branded websites te lezen, omdat deze in sommige opzichten van onze beleidslijnen kunnen verschillen.

ONS KINDERBELEID

De inhoud en diensten van deze website zijn bedoeld voor gebruikers ouder dan 18 jaar. De website is niet bedoeld om minderjarige gebruikers aan te trekken. Als we vernemen dat iemand jonger dan 18 jaar op deze website persoonsgegevens heeft verstrekt of dat een aanbieder informatie heeft verstrekt over een patiënt die als jonger dan 18 jaar wordt geïdentificeerd, dan zullen we dergelijke informatie uit onze actieve databases verwijderen.

HOE WIJ INFORMATIE BEWAREN EN UW RECHTEN

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

U kunt op elk gewenst moment contact opnemen met Biogen als u toegang wilt hebben tot uw persoonsgegevens of als u informatie wenst over de persoonsgegevens die we over u bewaren (zoals de bron van de persoonsgegevens). U kunt om legitieme redenen bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en u kunt ook de correctie of verwijdering ervan aanvragen.

Wanneer Biogen uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, dan kunt u uw toestemming op elk gewenst moment intrekken zonder nadelige gevolgen voor u door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens. Dit heeft geen invloed op de verwerking van uw gegevens op basis van uw toestemming voorafgaand aan het moment waarop u uw toestemming intrekt.

Houd er rekening mee dat sommige van deze rechten beperkt worden door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en we hebben het recht om uw persoonsgegevens te verzamelen, verwerken en bewaren om onze wettelijke verplichtingen na te komen (bijvoorbeeld: gegevens over een ongunstige bijwerkingen). We kunnen van u verlangen dat u aanvullende informatie verstrekt die nodig is om uw identiteit te bevestigen voordat we aan uw verzoek voldoen.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Als u zich zorgen maakt over de manier waarop uw persoonsgegevens zijn verzameld of behandeld door Biogen, of als u vragen hebt met betrekking tot deze privacyverklaring of als u uw rechten wilt uitoefenen zoals hierboven beschreven, dan kunt u contact opnemen met het Global Privacy Office van Biogen op privacy@biogen.com.

WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

We zullen persoonsgegevens alleen gebruiken op de manier die wordt beschreven in het Privacybeleid dat van kracht was toen de informatie van u werd verzameld. We behouden ons echter het recht voor om de voorwaarden van dit Privacybeleid op elk moment te wijzigen (bijvoorbeeld als gevolg van wijzigingen in de wetgevingen inzake gegevensbescherming) door herzieningen op deze website te plaatsen. We zullen adequate en redelijke maatregelen nemen om, indien nodig, uw toestemming te verkrijgen als gevolg van een dergelijke wijziging.

INFORMATIE VOOR INWONERS VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

Onder de Europese wet voor gegevensbescherming is een ‘verwerkingsverantwoordelijke’ de juridische entiteit die verantwoordelijk is voor de bescherming van uw persoonsgegevens en voor assistentie bij het uitoefenen van uw rechten op het gebied van gegevensbescherming. De verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens met betrekking tot deze website is:

Biogen Belgium SA/NV

Parklane – Culliganlaan 2G
1831 Diegem
België

U kunt contact opnemen met de EU Data Protection Officer van Biogen door te e-mailen naar: privacy@biogen.com.

U kunt als u dit nodig vindt een klacht indienen bij uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming als u het gevoel hebt dat uw privacyrechten zijn geschonden. U kunt meer informatie over uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit hier vinden: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

Biogen-232955 | Version 01/2024