Verantwoordelijkheid

Grants en donaties

Grants Program van Biogen

Door haar engagement in wereldwijde grants en haar sponsoringsstrategie streeft Biogen ernaar om wetenschappelijke innovatie te bevorderen, onvervulde patiëntbehoeften aan te pakken en medische opleiding en ziektevoorlichting te bevorderen via een verscheidenheid aan programma’s en initiatieven.

Een grant is een financiële bijdrage aan een in aanmerking komende organisatie ter ondersteuning van een specifiek, in de tijd beperkt project of programma met vastgestelde doelstellingen, zonder materieel voordeel voor Biogen als tegenprestatie.

Hieronder vindt u informatie over het Biogen Grants Program.

Informatie over het Grants Program van Biogen

Financieringstypes van grants

 • Medische opleiding - Financiering van een in aanmerking komende instelling of organisatie ter ondersteuning van onafhankelijke medische opleidingsactiviteiten voor zorgverleners en onderzoekers. De medische opleiding kan geaccrediteerd of niet-geaccrediteerd zijn.
 • Patiëntenvoorlichting - Financiering aan een in aanmerking komende instelling of organisatie ter ondersteuning van voorlichtingsactiviteiten voor patiënten of zorgverleners. Deze programma’s moeten van niet-promotionele aard zijn.
 • Beurzen - Financiering voor trainingsprogramma’s opgesteld door medische scholen, academische medische centra, academische ziekenhuizen of andere zorggerelateerde organisaties om de vormings- en onderzoeksactiviteiten van studenten van de faculteit of tijdelijk verblijvende studenten te bevorderen.
 • Infrastructuur - Financiering voor infrastructuurupgrades (bijv. gebouwen; apparatuur, zowel materiële apparatuur als IT/software) voor gezondheidszorgorganisaties of instellingen waar toegestaan door de lokale wetgeving. Verzoeken om grants voor infrastructuur moeten naast Biogen meerdere financieringsbronnen hebben, waaronder ten minste één farmaceutisch/biotechnologisch bedrijf.
 • Algemene grant - Financiering ter ondersteuning van een programma of project dat niet past in een van de andere gedefinieerde grantcategorieën.

Financiering voor reiskosten ter ondersteuning van de deelname van zorgverleners aan congressen of andere vormingsprogramma’s wordt niet verstrekt via het Biogen Grants Program.

Vereisten voor toekenning van grants en geschiktheid van de organisatie

 • Het verzoek om grants moet ongevraagd zijn
 • Het verzoek om grants mag geen materieel voordeel opleveren voor Biogen
 • Financiering is alleen toegestaan aan wettelijk gevestigde organisaties; er kan geen grant worden verstrekt aan personen
 • De verzoekende organisatie moet langer dan 2 jaar geregistreerd zijn
 • Het verzoek om grants moet worden ingediend voor een toekomstig project of programma
 • Het verzochte financieringsbedrag moet een reële en billijke marktwaarde weerspiegelen voor de voorgestelde activiteiten
 • Financiering van andere farmaceutische/biotechnologische bedrijven naast Biogen heeft de voorkeur (bijv. meerdere financieringsbronnen)
 • De verzoekende organisatie moet de ontvangst van de betaling bevestigen en controleren hoe fondsen werden gebruikt voor alle eerdere door Biogen ondersteunde activiteiten

De verzoekende organisatie en het verzoek om grants moeten volledig voldoen aan alle regionale en lokale codes, wetten en industrieregels, inclusief, maar niet beperkt tot, anticorruptie-, transparantie- en privacywetten en -voorschriften.

Biogen mag geen substantiële input of assistentie leveren aan een vragende organisatie bij het opstellen of indienen van een verzoek om grants. 

Biogen behoudt zich het recht voor om verzoeken om grants te weigeren die niet voldoen aan de aanvraag- en geschiktheidscriteria.

Biogen kan op elk moment de aanvraag van grants en de geschiktheidscriteria van het Grants Program wijzigen.

Bijkomende informatie

Raadpleeg de Global Grants and Giving website van Biogen voor meer informatie, waaronder:

 • de aandachtsgebieden van Biogen
 • indienen van aanvragen en beslissingscyclus
 • vereisten en criteria voor grants
 • hulpmiddelen voor de aanvrager

Hoe een aanvraag indienen?

Klik hier om toegang te krijgen tot het Biogen Grants and Giving-portaal. Log in op het portaal met een bestaand account of maak een account aan door “Nieuwe gebruiker” te kiezen.

Gelieve er rekening mee te houden dat elke indiening van een verzoek om grants in het Engels dient te gebeuren.

Voor extra ondersteuning, e-mail naar grantsandgiving@biogen.com.

Biogen-231260 | Version 01/2024