Verantwoordelijkheid

Rapportering en principes

We zetten ons verder in om de vooruitgang van de gezondheidszorg te bevorderen via baanbrekend onderzoek en wereldwijde ontwikkeling, productie- en commerciële mogelijkheden, en het hooghouden van onze inzet voor ethisch gedrag en algemeen zakelijke verantwoording.

Deze inzet is gebaseerd op onze zakelijke gedragscode, die van toepassing is op al onze werknemers, vertegenwoordigers en consultants die namens Biogen handelen. We laten ons ook leiden door een reeks principes, beleidslijnen en standpunten, en andere verklaringen over ethisch zakelijk gedrag, naleving, aansprakelijkheid en transparantie, waaronder:

Transparantie in rapportering

Biogen zet zich in om te voldoen aan de wereldwijde vereisten inzake transparantie van rapportering. Wij zijn van mening dat transparantie een belangrijk onderdeel is van onze voortdurende samenwerking met de gezondheidszorg, helpt bij het opbouwen van een gemeenschap van vertrouwen en respect met zorgverleners, patiënten, medewerkers in de sector, aandeelhouders en het publiek.

Transparantie - België

Patiëntenveiligheid

Patiëntenveiligheid behoort tot onze hoogste prioriteit en we zetten ons in om de voordelen en risico’s van onze behandelingen volledig en tijdig te evalueren en om deze informatie te communiceren om patiënten en zorgverleners te helpen geïnformeerde behandelingsbeslissingen te nemen. We nemen onze ethische en wettelijke verantwoordelijkheden serieus om voortdurend de voordelen en risico’s van onze middelen en experimentele behandelingen te beoordelen en te communiceren aan patiënten, zorgverleners en regelgevende instanties.

ESG-rapportering Jaaroverzicht

Wij zijn van mening dat transparantie een belangrijk onderdeel is van onze voortgaande samenwerking met de gezondheidszorg, helpt bij het opbouwen van een gemeenschap van vertrouwen en respect met zorgverleners, patiënten, medewerkers in de sector, aandeelhouders en het publiek. Biogen zet zich in voor transparantie en openbaarmaking van milieu-, sociale en bestuurlijke (ESG) problemen die belangrijk zijn voor het bedrijf en de belanghebbenden. 

Zakelijke gedragscode

Onze zakelijke gedragscode biedt begeleiding bij het nemen van de juiste ethische beslissingen tijdens het handelen namens Biogen. Het helpt bij het vaststellen van principes en praktijken van ethisch zakendoen waarvan we verwachten dat al onze leveranciers, zakenpartners en medewerkers er zich aan houden. Onze klinische onderzoeken en andere ethische normen voor onze medewerkers en zakenpartners zijn opgenomen in de zakelijke gedragscode.

Biogen-231260 | Version 01/2024